Tư vấn thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất – Luật Oceanlaw

0

Để đơn gian hóa hồ sơ, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, Oceanlaw cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất. Với đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, chúng tôi tự tin sẽ giải quyết mọi vấn đề cho quý khách trong thời gian ngắn nhất. Dưới đây là những thông tin mà Luật Oceanlaw cung cấp tới cho quý khách về thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất.

1. Quy định về việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất

a) Người cho tặng hoặc người được cho tặng quyền sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đầy đru theo quy định của pháp luật ở văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp ở Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển tới cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;
b) Hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất gồm có văn bản cam kết tặng cho hay hợp đồng tặng cho hay quyết định của tổ chức cho tặng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Văn bản cam kết cho tặng hoặc hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư tại nước ngoài phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn nơi có đất hay chứng nhận của công chứng nhà nước.

2. Thời hạn giải quyết thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ tới cơ quan quản lý đất đai thuộc UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Đối với trường hợp bên nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định căn cứ theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ gửi số liệu địa chính tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho bên nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ về tài chính, người nhận quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở nơi đã nộp hồ sơ.

3. Căn cứ pháp lý giải quyết thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất

Căn cứ vào:

  1. Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
  2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
  3. Các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009;
  4. Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005; số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007; số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009;

Trên đây là những thông tin quan trọng mà quý khách cần nắm được khi làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, tuy nhiên để dễ dàng trong quá trình giải quyết thủ tục và rút ngắn thời gian làm việc, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới Hotine của chúng tôi để được tư vấn

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181