Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp – Luật Oceanlaw

0

Những năm gần đây đặc biệt là thời kì sốt bất động sản việc mua bán đất nông nghiệp là rất lớn, chính vì thế quý khách cần tìm hiểu thật kỹ về những giấy tờ, điều kiện hay thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp để đơn giản hóa quá trình làm thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc.

1. Thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp trong trường hợp không thực hiện cấp đổi đồng loạt

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện/ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
 • Trường hợp tiếp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa là 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của luật pháp.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đưa phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ tới Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

2. Thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp trong trường hợp thực hiện cấp đổi đồng loạt theo chủ trương “dồn điền đổi thửa”

Thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp

 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thoả thuận với nhau bằng văn bản về vấn đề chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
 • Ủy bân nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn bộ xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án tới Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường phải có trách nhiệm thẩm tra phương án trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho những hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo các phương án được duyệt.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.
 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi ở Văn phòng đăng ký hay cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện những quyền theo quy định thì thực hiện công việc sau đây:

 • Xác nhận vào đề nghị về lý do cấp đổi giấy chứng nhận.
 • Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ ở cấp xã.
 • Trong trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp ở tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp đổi giấy mới.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải có trách nhiệm thông báo danh sách những trường hợp làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký cấp đổi.
Việc trao giấy chứng nhận được thực hiện đồng thời giữa 3 bên gồm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau:

 • Người sử dụng đất kí, nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp;
 • Tổ chức tín dụng có trách nhiệm đưa giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Để hiểu hơn về thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp quý khách hãng liên hệ tới Hotline của Oceanlaw để được tư cấn cụ thể hơn.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181