Tư vấn luật mang thai hộ nhanh chóng, chính xác và tin cậy

0

“Luật mang thai hộ” đã chính thức được thông qua và đã có hiệu lực kể từ 1/1/2015. Theo đó sẽ bổ sung thêm một số điểm mới trong đó có quy định về mang thai hộ

1. Tư vấn luật mang thai hộ

Luật Hôn nhân và gia đình đã chính thức thừa nhận và cho phép việc mang thai hộ với mục đích nhân đạo (cụ thể từ Điều 93 tới Điều 98 Luật hôn nhân gia đình), tuy nhiên phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của những bên và được lập thành văn bản. Theo đó, những cặp vợ chồng vì lý do nào đó mà không thể tự sinh con có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ những điều kiện, gồm: Giấy chứng nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi đã áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; hai vợ chồng đang không có con chung; đã được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý. “Luật mang thai hộ” được thông qua dựa trên các nguyên tắc “người mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng với người nhờ mang thai hộ để tránh tình trạng thương mại hóa việc mang thai hộ”. Theo đó, người được nhờ mang thai hộ cần phải có đầy đủ 5 điều kiện: Là người thân thích cùng hàng của bên vợ/chồng nhờ mang thai hộ; đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ 1 lần duy nhất; ở độ tuổi phù hợp và cần phải có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ; đối với trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng và đã được tư vấn về vấn đề y tế, pháp lý, tâm lý.

2. Quy định về luật mang thai hộ

Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi cũng có những điều khoản để giải quyết các rắc rối phát sinh. Đáng lưu ý là vấn đề sinh con do việc mang thai hộ không tính vào số con (của người mang thai hộ) theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Đối với trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con thì bên mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân buộc bên nhờ mang thai hộ phải nhận con. Đối với trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con thì bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân buộc bên mang thai hộ phải giao con. Đối với trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết, thì người con được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai hộ…

Thỏa thuận về vấn đề mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải bảo đảm những điều kiện:

 • Lập thành văn bản có công chứng. Đối với trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hay vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về vấn đề thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng/ chứng thực. Vấn đề ủy quyền cho người thứ 3 không được công nhận. Trong trường hợp vấn đề thỏa thuận về việc mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với những thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này cần phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này;
 • Có những thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo những điều kiện có liên quan;
 • Quyền và nghĩa vụ về hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người được nhờ mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, vấn đề nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của 2 bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và những quyền, nghĩa vụ;
 • Trách nhiệm dân sự trong trường hợp 1 hoặc cả 2 bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận.

3. Quyền, nghĩa vụ của người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong luật mang thai hộ

 • Người mang thai hộ, vợ chồng của người mang thai hộ (sau đây gọi là bên mang thai hộ) có quyền và nghĩa vụ như cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc, nuôi dưỡng con tới khi giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ; phải giao đứa bé cho bên nhờ mang thai hộ theo thỏa thuận;
 • Người mang thai hộ sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật pháp về lao động và bảo hiểm xã hội cho tới thời điểm giao đứa né cho bên nhờ mang thai hộ. Thời gian hưởng chế độ thai sản tối thiểu là 60 ngày kể từ ngày sinh. Vấn đề mang thai hộ không bị ràng buộc về thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong lần mang thai hộ;
 • Đối với trường hợp có khó khăn về bảo đảm sức khỏe sinh sản, bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện vấn đề hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đối với trường hợp vì lý do tính mạng, sức khỏe và quá trình phát triển của thai nhi phù hợp với những quy định của luật pháp y tế về chăm sóc sức khỏe sinh sản, người phụ nữ mang thai hộ có quyền quyết định về vấn đề tiếp tục hay không tiếp tục mang thai phù hợp với những quy định của pháp luật y tế về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản.

4. Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong luật mang thai hộ

 • Đối với trường hợp bên mang thai hộ có khó khăn về việc chi trả những chi phí thực tế trong chăm sóc sức khỏe sinh sản thì bên nhờ mang thai hộ cần phải hỗ trợ các chi phí thực tế đó;
 •  Quyền và nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với con phát sinh tính từ thời điểm con được sinh ra, ngay cả đối với trường hợp bên mang thai hộ chưa giao con cho họ. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật pháp về lao động và bảo hiểm xã hội từ thời điểm nhận con cho tới khi con đủ 6 tháng tuổ;
 • Bên nhờ mang thai hộ không được phép từ chối nhận con. Đối với trường hợp bên nhờ mang thai hộ chậm nhận con, không nhận con hay có vi phạm nghĩa vụ về nuôi dưỡng, chăm sóc con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con căn cứ theo quy định của Luật này, nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ thì cần phải bồi thường theo thỏa thuận; không có thỏa thuận thì căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự;
 • Đối với trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì người con vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản mà bên nhờ mang thai hộ để lại;
 • Giữa con sinh ra từ việc mang thai hộ với những thành viên khác của gia đình bên nhờ mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự và những luật khác có liên quan.

5. Giải quyết tranh chấp liên quan tới việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo:

Tòa án nhân dân là cơ quan có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ. Đối với trường hợp bên nhờ mang thai hộ không còn mà bên mang thai hộ không chịu nhận nuôi đứa trẻ, thì Tòa án nhân dân chỉ định người giám hộ cho đứa trẻ căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự. Đối với trường hợp bên nhờ mang thai hộ không nhận con và bên mang thai hộ không tự nguyện chăm sóc, nuôi dưỡng đứa bé, thì Tòa án nhân dân chỉ định người giám hộ cho đứa trẻ, bên nhờ mang thai hộ cần có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
Việc bổ sung “luật mang thai hộ” và quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đáp ứng được nhu cầu làm cha mẹ chính đáng của những cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi đã áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Để tìm hiểu thêm về những quy định trong “luật amng thai hộ”, quý khách vui lòng liên hệ qua hotline của Oceanlaw

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181