Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 2 hộ gia đình

0

Oceanlaw tư vấn trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho quý khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu và chuyên nhượng quyền sử dụng đất, để biết thêm chi tiết về trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc muốn tư vấn cụ thể hơn về trường hợp của mình thì quý khách hàng hãy gọi ngay tới Hotline của Oceanlaw để được các chuyên viên về đất đai tu vấn cho quý vị.

Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng về trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cơ sở pháp lý khi tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 • Luật Đất đai sửa đổi số 13/2003/QH11 thông qua ngày 26/11/2003.
 • Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
 • Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của CP về quy định bổ sung về việc cấp GCN QSD đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết các khiếu nại về đất đai.

Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bước 1: Hộ gia đình cá nhân chuẩn bị các giấy tờ để hoàn thành hồ sơ.
Bước 2:

 • Hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ ở Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa”
 • Cán bộ Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, trường hợp hợp lệ thì tiếp nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung thêm
 • Bàn giao hồ sơ tới cho Văn phòng Đăng ký và thông tin nhà đất
 • Trong thời hạn không quá bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thì Văn phòng Đăng ký và thông tin nhà đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi các số liệu địa chính tới cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hay thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;
 • Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” phải có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện các nghĩa vụ tài chính;
 • Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính,
 • Cán bộ Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” tiếp nhận bản phô tô biên lai nghĩa vụ tài chính, chuyển tới cho Văn phòng Đăng ký và thông tin nhà đất
 • Cán bộ Văn phòng Đăng ký và thông tin nhà đất sẽ hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình trình Phòng Tài nguyên và môi trường thẩm định
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, sau đó ký xác nhận trang 4 hoặc ký tờ trình trình Thường trực Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển tới cho Văn Phòng Đăng ký và thông tin nhà đất.
 • Cán bộ Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” sẽ vào sổ theo dõi, thu lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử đất cho đối tượng mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bước 3: Hộ gia đình cá nhân tiếp nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy tờ cần chuyển bị khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ ở Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” – UBND cấp huyện.
 • Thành phần hồ sơ:
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc)
+ Biên bản đánh giá tài sản trên đất (nếu có tài sản gắn liền với đất).
+ Trích lục bản đồ địa chính.
+ Tờ khai lệ phí trước bạ.
+ Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất.
+ Hoặc 1 trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định trong các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) như sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có 1 trong những loại giấy tờ sau đây thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
 • Các giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện những chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan có thẩm quyền cấp hay có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hay tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;
 • Những giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của luật pháp;
 • Giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có 1 trong những loại giấy tờ quy định trong khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm với giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, tuy nhiên tới trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật pháp, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hay quyết định của Toà án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của luật pháp

Để đơn giản hóa trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới Hotline của Oceanlaw để được tư vấn thêm

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181