Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

0

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động là một trong những vấn đề mà người lao động không thể bỏ qua nếu muốn bảo vệ quyền, lợi ích cũng như thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Do vậy mà các luật su Oceanlaw sẽ cung cấp một số thông tin về các quy định chấm dứt hợp đồng lao động một cách cụ thể nhất cho người lao động tìm hiểu.

1. Cần phải có phương án sử dụng lao động

Phương án sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng

Căn cứ theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp khi cho người lao động thôi việc vì nguyên nhân thay đổi cơ cấu, công nghệ hay vì lý do kinh tế khiến cho nhiều người lao động có nguy cơ bị mất việc làm cần phải có trách nhiệm xây dựng các phương án sử dụng lao động. Nếu người sử dụng lao động không có khả năng sử dụng tiếp lao động thì mới cho họ nghỉ việc.
Đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, hay tách doanh nghiệp, nếu người sử dụng lao động kế tiếp không sử dụng hết số lượng lao động hiện có thì phải xây dựng và thực hiện các phương án sử dụng lao động.

2.Quy định về thời gian chấm dứt hợp đồng lao động

Doanh nghiệp chỉ được phép chấm dứt hợp đồng lao động khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hay vì lý do kinh tế sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp cần phảo báo cho người lao động biết trước:

  • Ít nhất 45 ngày đối với dạng hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  • Ít nhất 30 ngày đối với dạng hợp đồng lao động xác định thời hạn;
  • Ít nhất 03 ngày làm việc đối với dạng hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

3. Căn cứ quy định về chấm dứt hợp đồng lao động

Căn cứ quy định về chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

Đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp: chỉ khi những hoạt động này được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp mới có nghĩa vụ thực hiện những công việc như nêu trên.
Doanh nghiệp thường nhầm lẫn với những trường hợp chia quyền quản lý giữa công ty mẹ và công ty con với chia tách doanh nghiệp; hợp nhất, sáp nhập những bộ phận trong công ty với hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
Đối với trường hợp doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do người lao động thường xuyên không hoàn thành tốt công việc theo hợp đồng lao động, doanh nghiệp cần phải căn cứ vào mức độ không hoàn thành công việc trong hợp đồng lao động, thỏa ước với lao động tập thể, nội quy… chứ không thể căn cứ vào những kết quả lao động không đáp ứng mong muốn của doanh nghiệp.
Hơn nữa thế, doanh nghiệp cần lưu ý các những cứ pháp luật khi áp dụng hình thức xử lý kỷ luật và sa thải.

4. Vai trò của công đoàn công ty

Đối với những quy trình, thủ tục mà luật yêu cầu phải có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở thì phải có sự hiện diện của các thành phần này. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp thường bỏ qua yếu tố này dẫn tới rủi ro pháp lý khi bị kiện ra tòa án.

5. Trợ cấp thất nghiệp

Doanh nghiệp cần phải chi trả trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc làm cho những người lao động nếu họ đáp ứng các điều kiện được nhận những khoản này, cụ thể như: số tiền được hưởng, thời gian tính lương, tiền lương tính trợ cấp.

6. Thời hiệu xử lý kỷ luật

Tối đa là 6 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;
Tối đa là 12 tháng đối với trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp tới tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật về công nghệ, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp;
Một vài trường hợp có thể kéo dài tuy nhiên phải theo quy định của pháp luật.

7. Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật sa thải

Người có thẩm quyền ký quyết định sa thải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hay người đại diện theo ủy quyền của người này trong trường hợp người này đi vắng và phải có văn bản ủy quyền.

Với các quy định cụ thể trên, người lao động và doanh nghiệp cần nắm rõ về các quy định về chấm dứt hợp đồng lao động để thực hiện đúng cũng như bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình. Để hiểu hơn về các quy định về chấm dứt hợp đồng lao động quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline của Oceanlaw để biết thêm thông tin chi tiết.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181