Những quy định về hợp đồng lao động cần biết

0

Hợp đồng lao động được xem là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về vấn đề làm việc có trả công, trong đó quy định một số điều kiện lao động, quyền cũng như nghĩa vụ của từng bên trong quan hệ lao động. Chính vì vậy, để bảo vệ quyền lợi và thực hiện trách nhiệm của mình người lao động nên tìm hiểu kỹ về những quy định về hợp đồng lao động trước khi ký kết hợp đồng.

Bởi hợp đồng lao động được ký kết dựa theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với những quy định của pháp luật lao động vì vậy trong thời hạn thực hiện hợp đồng lao động 2 bên ký kết có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của bản hợp đồng lao động. Đối với trường hợp có những sự thay đổi của một trong các nội dung chủ yếu về điều kiện lao động thì những người lao động có quyền ký hợp đồng lao động mới.

Một số quy định về hợp đồng lao động

Quy định về các loại hợp đồng lao động

Theo Bộ luật Lao động năm 2012, quy định về hợp đồng lao động có 3 loại: hợp đồng lao động theo mùa vụ, loại hợp đồng lao động xác định thời hạn và loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng
  • Hợp đồng lao độn có xác định thời hạn: Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó 2 bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của bản hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng tới 36 tháng.
  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là loại hợp đồng mà trong đó 2 bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của bản hợp đồng.

Quy định về điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

  • Hợp đồng mùa vụ: Phải có lý do căn cứ theo khoản 1 Điều 37 và báo trước ít nhất 3 ngày làm việc.
  • Hợp đồng xác định thời hạn: Phải có lý do căn cứ theo khoản 1 Điều 37 và báo trước ít nhất là 30 ngày.
  • Hợp đồng không xác định thời hạn: Không cần lý do và báo trước 45 ngày.

Đối với một số trường hợp không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hay không được bảo đảm điều kiện làm việc như đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; Không được trả lương đầy đủ hay có trả lương nhưng không đúng thời hạn đã thỏa thuận; bị ngược đãi, quấy rồi tình dục; bị ốm, tai nạn đã điều trị khoảng 90 ngày liên tục đối với người làm việc căn cứ theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và 1/4 thời hạn hợp đồng đối với những người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa mà khả năng lao động chưa được hồi phục thì báo trước ít nhất là 3 ngày làm việc đối với tất cả những loại hợp đồng.

Đối với những trường hợp lao động nữ mang thai nghỉ do yêu cầu của các bác sĩ thì thời hạn theo chỉ định của bác sĩ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về những quy định về hợp đồng lao động, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline của Oceanlaw để được tư vấn trực tiếp và miễn phí.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181