Những giấy tờ khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

0

Chuyển đổi quyền sử dụng đất là nhu cầu hợp pháp của mọi tổ chức, gia đình, cá nhân đang sử dụng và quản lý đất đai một cách hợp pháp. Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nhằm khai thác tối đa lợi ích kinh tế, tài chính mà đất đai mang lại . Tuy nhiên khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì Quý khách cần lưu ý tới những giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục chuyển đổi. Dưới đây là những thông tin tư vấn của Luật Oceanlaw về những giấy tờ khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp dành cho quý khách.

1. Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

1.1 Chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp không thực hiện cấp đổi đồng loạt gồm có:

  • Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu đã được quy định
  • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;
  • Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận sau khi đã dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp ở tổ chức tín dụng.

1.2  Chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với trường hợp thực hiện cấp đổi đồng loạt, gồm có:

  • Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu quy định của từng hộ gia đình, cá nhân;
  • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp hay bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đang thế chấp ở tổ chức tín dụng;
  • Văn bản thỏa thuận về vấn đề chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
  • Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt;
  • Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).

– Số lượng hồ sơ xin chuyển đổi quyền sử dụng đất: 1 bộ.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất

Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tuy nhiên không quá 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp cấp đổi đồng loạt và chuyển đổi quyền sử dụng đất cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ thì thời gian không quá 50 ngày.
Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày làm việc.
Kết quả giải quyết tổ chức hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Trên đây là một số thông tin mà Oceanlaw cung cấp tới cho quý khách hàng về vấn đề chuyển đổi quyền sử dụng đất, mọi thông tin, thắc mắc xin liên hệ tới Công ty Luật Oceanlaw.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181