Ngăn chặn mã độc đánh cắp thông tin quan trọng của ngân hàng

0

Oceanlaw cung cấp thông tin ngăn chặn mã độc đánh cắp thông tin quan trọng của ngân hàng từ văn bản pháp luật;

ngăn chặn mã đọc đánh cắp thông tin quan trọng của ngân hàng
Số: 234/VNCERT-ĐPƯC
V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối và xoá các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào ngân hàng và các tổ chức hạ tầng quan trọng quốc gia:

Ngăn chặn mã độc đánh cắp thông tin quan trọng của ngân hàng;

Đây là nội dung nổi bật tại Văn bản số 234/VNCERT-ĐPƯC về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và xoá các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào ngân hàng và các tổ chức hạ tầng quan trọng của quốc gia.

Theo đó, cuối tháng 7/2018, Trung tâm VNCERT đã ghi nhận các hình thức tấn công có chủ đích của tin tặc nhắm vào hệ thống thông tin của một số ngân hàng.

Do đó, Trung tâm VNCERT đề nghị các ngân hàng thực hiện gấp các biện pháp sau để kịp thời phát hiện và ngăn chặn cuộc tấn công, đơn cử:

– Theo dõi và ngăn chặn kết nối đến các máy chủ C&C có các địa chỉ IP sau:

+ 38.132.124.250

+ 89.249.65.220

– Rà quét hệ thống và xóa các thư mục và tập tin mã độc có kích thước tương ứng.

– Hướng dẫn kiểm tra mã MD5, SHA-1 của tập tin và cách thức xóa tập tin chứa mã độc trong Phụ lục kèm theo.

Văn bản số 234/VNCERT-ĐPƯC được ban hành ngày 21/7/2018.

Oceanlaw cung cấp thông tin pháp luật mới nhất được sửa đổi bổ sung đến với bàn đọc:

pháp luật hiện hành:

Trên là văn bản pháp luật điều chỉnh về Ngăn chặn mã độc đánh cắp thông tin quan trọng của ngân hàng được Oceanlaw cung cấp đến với bạn đọc:

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181