Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn – Luật Oceanlaw

0

Tờ khai đăng ký kết hôn là Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn được ban hành dựa theo Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định thi hành một số điều trong Luật hộ tịch – Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất có hiệu lực hiện nay là mẫu giấy tờ cần hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Tải mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn 2016 

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi:……………………………………………………………………………………
2

Người khai Bên nam

Bên nữ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế
Nghề nghiệp
Kết hôn lần thứ mấy

         Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
    Đề nghị ……………………………………………………………………………………………………………………….. đăng ký.
                          ………………………………., ngày ……….…tháng ………… năm……………

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của
cơ quan có thẩm quyền
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Bên nam
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………

Bên nữ
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xác nhận.
Ngày……….tháng……….năm……….
NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…………………………………….

Chú thích các mục trong Tờ khai đăng ký kết hôn:

Hướng dẫn điền vào tờ khai đăng ký kết hôn 2016:

(1) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam thì ghi theo nơi đăng ký thường trú của mình, đối với trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.
Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hay tạm trú của người đó tại nước ngoài.

(2) Chỉ khai đối với trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng độc thân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh đi nước ngoài.

(3) Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở trong nước thì khai rõ về tình trạng hôn nhân hiện tại của mình: đang có vợ/chồng, chưa đăng ký kết hôn lần nào, đã đăng ký kết hôn, tuy nhiên đã ly hôn hoặc người kia đã mất.

Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng độc thân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh đi nước ngoài, thì khai về tình trạng độc thân của mình trong thời gian đã cư trú ở nơi đó (Thí dụ: trong thời gian cư trú ở …………, từ ngày…. tháng ….năm …. tới ngày ……tháng …..năm …… chưa kết hôn với người nào).

Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng độc thân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng độc thân mình trong thời gian cư trú ở nước đó.

(4) Cần ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình độc thân. Đối với trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng độc thân để kết hôn thì phải khai rõ kết hôn với người nào (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi thường trú hoặc tạm trú), nơi đăng ký kết hôn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Hotline của Oceanlaw.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181