Lập di chúc thừa kế như thế nào – Luật Oceanlaw

0

Lập di chúc thừa kế hợp pháp là vấn đề được đặc biệt quan tâm, bởi chỉ khi thỏa mãn được những điều kiện của pháp luật về di chúc thì bản di chúc đó mới có hiệu lực pháp lý. Để đảm bảo việc lập di chúc thừa kế có hiệu lực pháp lý thì quý khách hàng hãy tham khảo những thông tin dưới đây mà luật Oceanlaw cung cấp.

1. Điều kiện lập di chúc thừa kế có hiệu lực

Di chúc là sự thể hiện ý nguyện của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (trong Điều 646 BLDS 2005). Một di chúc được xem là hợp pháp phải có đủ những điều kiện sau đây:

 • Người lập di chúc cần minh mẫn, sáng suốt trong lúc lập di chúc thừa kế; không bị lừa dối hay bị đe doạ hoặc cưỡng ép;
 • Nội dung của bản di chúc không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức của bản di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Nội dung bản di chúc thừa kế

Di chúc phải được lập thành văn bản; trong trường hợp không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng (quy định tại Điều 649 BLDS 2005).
– Di chúc bằng văn bản gồm những hình thức sau (quy định tại Điều 650 BLDS 2005):

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

– Di chúc bằng văn bản phải bảo đảm những nội dung sau (quy định tại Điều 653 BLDS 2005):

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản;
 • Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Ngoài ra, bản di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng những ký hiệu; nếu bản di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang cần phải được đánh số thứ tự và phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
– Di chúc miệng được lập trong trường hợp tính mạng của người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc một số nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản.
Nếu sau 03 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc vẫn còn sống, minh mẫn và sáng suốt thì di chúc miệng sẽ mặc định bị hủy bỏ (quy định trong Điều 651 BLDS 2005).

3. Lưu ý khi lập di chúc thừa kế

 • Người thuộc dân tộc thiểu số có quyền lập di chúc thừa kế bằng chữ viết/ tiếng nói của dân tộc mình.
 • Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và cần phải được cha, mẹ hay người giám hộ chấp thuận.
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc di chúc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng/ chứng thực.
 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được xem là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện nêu tại phần 1 nêu trên.
 • Trong những trường hợp tài sản thừa kế là là tài sản có đăng kí quyền sở hữu (ví dụ như bất động sản, ô tô, xe máy…) nhằm tránh phức tạp về thủ tục hưởng di sản thừa kế, di chúc nên được lập thành văn bản và có công chứng/ chứng thực.
Để việc lập di chúc thừa kế thuận lợi và thỏa mãn được những điều kiện pháp lý có liên quan, quý khách hàng hãy liên hệ tới Hotline của Oceanlaw để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.
Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181