Hướng dẫn làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

0

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường được gọi là mua bán đất và bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất gọi là bên bán đất, bên nhận chuyển nhượng gọi là bên mua. Khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2 bên cần phải tuân thủ theo các điều kiện của pháp luật đã đề ra.

1.Điều kiện tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở gắn liền với đất (nhà đất) đã được quy định và hướng dẫn cụ thể như sau:
Căn cứ theo khoản 1, khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 (trong Luật Đất đai), người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có những điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Không phải là đất có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất đó không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Đang trong thời hạn sử dụng đất.

Việc làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

2. Giấy tờ chuẩn bị khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đấy bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất;
 • Giấy xác nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở;
 • Sổ hộ khẩu thường trú của người mua;
 • Trích lục thửa đất;
 • Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất có công chứng hay chứng thực;
 • Chứng từ khi nộp tiền thuế đất.

3. Một số khoản thuế phải nộp:

Những khoản thuế cần nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Những khoản thuế như:

 • Thuế chuyển quyền sử dụng đất ở;
 • Lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở;

4. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính tới cơ quan thuế để xác định được nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp cần phải cấp mới giấy chứng nhận.
 • Kể từ ngày tiếp nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo cho người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 • Kể từ ngày 2 bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ tài chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Để giải quyết nhanh chóng thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất bạn hãy gọi tới Hotline của Oceanlaw để được tư vấn kịp thời và chính xác nhất.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181