Hướng dẫn cách viết giấy chuyển nhượng đất – Luật Oceanlaw

0

Giấy chuyển nhượng đất là một trong những giấy tờ quan trọng trong giao dịch và chuyển nhượng nhà đất. Chính vì thế, khi làm giấy chuyển nhượng đất thì quý khách cần lưu ý soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Những yêu cầu về nội dung, hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật

Quy định về nội dung giấy chuyển nhượng đất

Theo quy định tại Điều 698 Bộ luật Dân sự năm 2005, giấy chuyển nhượng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ của các bên mua bán;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên mua bán;
 • Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí đất, số hiệu, ranh giới và tình trạng của đất;
 • Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng; và thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng;
 • Giá thành chuyển nhượng;
 • Phương thức và thời hạn thanh toán;
 • Quyền của người thứ 3 đối với đất chuyển nhượng;
 • Một số thông tin khác liên quan tới quyền sử dụng đất;
 • Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Quy định về hình thức của giấy chuyển nhượng đất

Quy định của pháp luật về hình thức của giấy chuyển nhượng đất thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản.

Về thủ tục pháp lý bảo đảm cho giấy chuyển nhượng đất có hiệu lực:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là loại hợp đồng chỉ có giá trị pháp lý sau khi được công chứng hay được chứng thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây chính là thủ tục pháp lý bắt buộc phải có đối với những loại hợp đồng này. Nhưng, cần lưu ý với các bên tham gia hợp đồng là đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân thì có thể lựa chọn hình thức công chứng ở Phòng Công chứng có thẩm quyền địa hạt đối với quyền sử dụng đất là đối tượng của hợp đồng hay hình thức chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có đất.  Do đó, các cán bộ tư pháp – hộ tịch cần giải thích cụ thể như sau:

 • Nếu hợp đồng do các bên tự soạn thảo thì cần phải bảo đảm đầy đủ những nội dung chủ yếu trên đây rồi mang tới UBND xã để chứng thực hợp đồng;
 • Ngoài ra, các bên có thể yêu cầu UBND xã lập giúp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó thực hiện việc chứng thực theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và hợp đồng giao dịch.

Để tránh gặp rủi ro trong quá trình làm giấy chuyển nhượng đất bạn hãy liên hệ tới Hotline của Oceanlaw để được tư vấn một cách chính xác và kịp thời nhất

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181