Giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

0

Ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền (Điều 581 và Điều 582 BLDS 2005).

Mẫu giấy ủy quyền bán đất hay còn gọi là mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thành lập khi hai bên có nhu cầu chuyển nhượng đất đai từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác .
Mẫu giấy ủy quyền bán đất – Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  • Tạo điều kiện cho bên chuyển nhượng tìm hiểu các thông tin về thửa đất
  • Là loại giấy tờ thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng
  • Thỏa thuận bên trên phải tuân thủ các điều khoản có trong nội dung hợp đồng
  • Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng  đối với thửa đất

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung có trong hợp đồng
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới công ty Luật Oceanlaw để được giải đáp sớm nhất

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181