Giấy sang nhượng đất – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

0

Giấy sang nhượng đất được ký kết giữa bên chuyển nhượng (thường được gọi là bên bán) và bên nhận chuyển nhượng (thường được gọi là bên mua) để thoả thuận một số việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó để đảm bảo những Bên chuyển nhượng không chuyển nhượng lô đất cho người khác và Bên nhận chuyển nhượng sẽ không thay đổi được ý định nhận chuyển nhượng lô đất thì 2 bên thực hiện ký kết giấy sang nhượng đất và giao nhận tiền đặt cọc này.

Mẫu Giấy sang nhượng đất – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất các bạn nên tham khảo.

Tải Giấy sang nhượng đất : TẠI ĐÂY

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
HỢP ĐỒNG SỐ: …………………CN
………, ngày…….,tháng………..năm………

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Ông (Bà): ……………………………………………………………..sinh năm…………………….
– Chứng minh nhân dân số:………………..do:………………………..Cấp ngày:……,tháng…….,năm……
– Nghề nghiệp: ……………………..
– Địa chỉ thường trú: ……………………..
2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Ông (Bà): ………………………………………………………sinh năm………………………
– Chứng minh nhân dân số:………………….do:…………………………….Cấp ngày:……,tháng…….,năm……
– Nghề nghiệp: ……………………..
– Địa chỉ thường trú: ……………….
Hoặc Ông (Bà):
– Đại diện cho (đối với tổ chức): ……………………………
– Địa chỉ: ……………………………
– Số điện thoại: …………………….. Fax………………………..(nếu có)
Thửa đất chuyển nhượng
– Diện tích đất chuyển nhượng: …………………… m2
– Loại đất: …………………………….Hạng đất (nếu có) ……………………………
– Thửa số: ……………………………
– Tờ bản đồ số: ……………………………..
– Thời hạn sử dụng đất còn lại: ……………………………..
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……………………do…………………….cấp ngày….. tháng …… năm…..
Tài sản gắn liền với đất (nếu có) ………………………………
3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây :
– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) ………………………………………………………………,
(bằng chữ) ……………………………………………………………………………………………………..
– Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) ……………………………………………………………………………………………………..,
(bằng chữ) …………………………………………………………………………………………………..
– Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số)  ………………………………………………………………………….
(bằng chữ) …………………………………………………………………………………………………..
– Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số)……………………………………………………………………………,
(bằng chữ)  …………………………………………………………………………………………………
– Thời điểm thanh toán ………………………………………………………………………………………..
– Phương thức thanh toán: ……………………………………………………………………………………
– Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.
– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.
– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm  và phương thức thanh toán đã cam kết.
– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.
4. Các cam kết khác :
– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
– Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.
– Các cam kết khác……………………………………………………………………………………………….
– Hợp đồng này lập tại ……………………………… ngày …. , tháng …, năm …  thành ……. bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

Đại diện Bên chuyển nhượng                 Đại diện Bên nhận chuyển nhượng

Quyền Sử Dụng Đất                                   Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rõ họ tên, chữ ký)                               (Ghi rõ họ tên, chữ ký)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng:

– Về giấy tờ sử dụng: ……………………

– Về hiện trạng thửa đất: ……………………..

Chủ sử dụng đất: ……………………..

Loại đất: ……………………..

Diện tích: …………………….

Thuộc tờ bản đồ số: …………………….

Số thửa đất: ……………………

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: ……………………

– Về điều kiện chuyển nhượng: …………………….

            Ngày … tháng …. năm……                                           Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .

    CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN …………

(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)                                               (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Để được tư vấn thêm về hồ sơ, giấy sang nhượng đất và một số thủ tục pháp lý liên quan thì các bạn hãy gọi tới Hotline của Oceanlaw để được những luật sư của chúng tôi tư vấn chi tiết và cụ thể nhất cho bạn.
Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181