Đơn đăng ký apps ứng dụng di động

0

 

TÊN THƯƠNG NHÂN,
TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………….. ……….., ngày …. tháng …. năm ……..

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Cục TMĐT và CNTT – Bộ Công Thương

  1. Thông tin về thương nhân, tổ chức

– Tên thương nhân, tổ chức:

– Tên giao dịch (nếu có):

– Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức:

– Địa chỉ:

–  Điện thoại:                               Fax:                      Email:

– Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư:

Ngày cấp:                                   Nơi cấp:

  1. Thông tin về ứng dụng:
  2. Tên và địa chỉ lưu trữ hoặc tải ứng dụng:
STT Tên ứng dụng1 Địa chỉ lưu trữ hoặc tải ứng dụng2 Logo
1      
2      
3      
  1. Loại hình dịch vụ cung cấp trên ứng dụng:

□ Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

□ Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

□ Dịch vụ đấu giá trực tuyến

□ Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ:…………………………………………………………….)

  1. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên ứng dụng:
□ Hàng điện tử, gia dụng

□ Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng

□ Ô tô, xe máy, xe đạp

□ Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe

□ Công nghiệp, xây dựng

□ Thiết bị nội thất, ngoại thất

□ Bất động sản

□ Sách, văn phòng phẩm

□ Hoa, quà tặng, đồ chơi

□ Thực phẩm, đồ uống

□ Dịch vụ lưu trú và du lịch

□ Dịch vụ việc làm

□ Dịch vụ khác

□ Hàng hóa khác (đề nghị nêu ….)

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cơ quan chủ quản (nếu có);

– Lưu:

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)

___________

1 Ví dụ: Tên ứng dụng: Sàn giao dịch ABC

2 Ví dụ: Địa chỉ lưu trữ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sangiaodichabc

 

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181