Điều kiện nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

0

Nuôi con nuôi là một trong những chế định quan trọng không những được quy định trong hệ thống pháp luật của nhiều nước mà nó còn thể hiện rất rõ trong luật pháp quốc tế. Chế định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được các quốc gia và cộng đồng quốc tế quan tâm đặc biệt bởi nó là vấn đề bảo vệ về pháp lý rất cần thiết để đảm bảo những lợi ích tốt nhất cho những trẻ em không những non nớt về thể chất và trí tuệ mà còn có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được sự chăm sóc từ phía gia đình và toàn xã hội.

Để việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được tiến hành nhanh chóng và hợp pháp thì quý khách hàng cần nắm rõ được điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Bởi đó là điều kiện tiên quyết để biết bạn có đủ điều kiện để nhận con nuôi hay không.

Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được pháp luật quy định như sau:

  1. Người nước ngoài xin nhận nuôi trẻ em Việt Nam hoặc nhận trẻ em nước ngoài thường trú ở Việt Nam làm con nuôi thì cần phải tuân theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình của Việt nam và quy định trong pháp luật của nước sở tại mà người đó là công dân về điều kiện về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
  2. Việc công dân người Việt Nam nhận trẻ em là người nước ngoài làm con nuôi đã được đăng ký ở cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì được công nhận ở Việt Nam. Nghiêm cấm lợi dụng việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và trong nước để bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, mua bán trẻ em hay vì những mục đích trục lợi khác.
  3. Đối với trường hợp việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được thực hiện ở Việt Nam thì quyền cũng như nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi, việc chấm dứt nuôi con nuôi được xác định căn cứ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
  4. Đối với trường hợp việc nuôi con nuôi giữa công dân người Việt Nam với công dân người nước ngoài được thực hiện ở nước ngoài thì quyền cũng hư nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi, việc chấm dứt nuôi con nuôi được xác định căn vứ theo pháp luật của nước nơi thường trú của con nuôi.

Để hiểu về về điều kiện cũng như thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline của Oceanlaw để được tư vấn trực tiếp và miễn phí.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181