Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Luật Oceanlaw

0

Hỏi về: điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hiện tại tôi đang muốn chuyển đổi diện tích đất ruộng theo kiểu dồn điền đổi thửa để thuận tiện cho việc canh tác. Hai gia đình chúng tôi cũng đã nhất trí thỏa thuận trao đổi. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì và tôi cần phải làm những thủ tục gì? Nếu chúng tôi chỉ làm biên bản trao đổi hay hợp đồng chuyển đổi có xác nhận của cán bộ xã thì có được xem là hợp lệ không?

Trả lời :

Oceanlaw xin tư vấn về vấn đề điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 167 Luật Đất đai 2013, có quy định như sau:

Hợp đồng cho thuê, hay cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản được gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản được gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà 1 bên hoặc những bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hay chứng thực theo yêu cầu của những bên.

Khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai 2013 cũng đã quy định: Người sử dụng đất được thực hiện những quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, cho tặng, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có những điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau đây:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ một số trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế theo quy định trong Khoản 1, Điều 168 của Luật này.
  • Đất không phải là đất có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất đó không bị kê biên để bảo đảm việc thi hành án.
  • Còn trong thời hạn sử dụng đất.

Theo Điều 190 Luật Đất đai 2013, về việc điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp như sau:

Hộ gia đình hay cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do việc chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được cho tặng quyền sử dụng đất hợp pháp từ những người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng 1 xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, các cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không cần phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Do vậy,2 hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu trên cùng xã, thị trấn, phường mà đang sử dụng đất hợp pháp theo quy định của luật pháp đã được cấp Giấy chứng nhận, đang trong thời gian sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án thì sẽ được phép chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
Trình tự, thủ tục thực hiện căn cứ theo quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Hợp đồng chuyển đổi đất nông nghiệp cần được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của những bên.

Để nắm rõ hơn về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bạn nên liên hệ tới Hotline của Oceanlaw để được tư vấn một cách tốt nhất.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181