Dịch vụ tư vấn thừa kế của Oceanlaw

0

Thừa kế là một chế định dân sự, là tổng hợp những quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người qua đời cho người khác theo di chúc hoặc theo 1 trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền nghĩa vụ và phương thức bảo vệ quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.
Theo quy định của pháp luật thì cá nhân có quyền lập di chúc nhằm định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho những người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hay theo pháp luật.
Để giúp quý khách hàng đơn giản hóa thủ tục lập di chúc, phân chia di sản, khai nhận di sản thừa kế, Oceanlaw cung cấp dịch vụ tư vấn thừa kế một cách chính xác và nhanh nhất.
Luật Oceanlaw cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế, cụ thể bao gồm những lĩnh vực tư vấn sau:

1. Tư vấn những quy định của pháp luật về thừa kế

 •  Tư vấn quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của các cá nhân;
 •  Tư vấn thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
 •  Tư vấn để xác định di sản thừa kế;
 •  Tư vấn để xác định người thừa kế di sản;
 •  Tư vấn thời điểm phát sinh quyền cũng như nghĩa vụ của người thừa kế;
 •  Tư vấn về phương thức xác định nghĩa vụ tài sản do người qua đời để lại;
 •  Tư vấn về phương thức xác định người quản lý di sản, quyền cũng như nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 •  Tư vấn xác định việc thừa kế của người có quyền thừa kế di sản của nhau mà qua đời cùng thời điểm (nếu có);
 •  Tư vấn về thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế,
 •  Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
 •  Tư vấn xác định thời hiệu của thừa kế;
 •  Tư vấn chia tài sản thừa kế theo pháp luật.

2. Tư vấn thừa kế theo di chúc hợp pháp

 •  Tư vấn về hình thức di chúc và cách lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;
 •  Tư vấn soạn thảo nội dung di chúc;
 •  Tư vấn cho người lập di chúc quyền và nghĩa vụ liên quan tới việc lập di chúc:
 •  Tư vấn chỉ định những người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản thừa kế;
 •  Tư vấn về cách phân định phần di sản cho những người thừa kế;
 •  Tư vấn về cách phân chia di sản để cho tặng, thờ cúng;
 •  Tư vấn giao nghĩa vụ cho từng người thừa kế;
 •  Tư vấn chỉ định người giữ bản di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản thừa kế;
 •  Tư vấn về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ bản di chúc;
 •  Tư vấn lập di chúc chung của hai vợ chồng;
 •  Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hay huỷ bỏ di chúc chung của hai vợ, chồng;
 •  Tư vấn thủ tục gửi giữ bản di chúc;
 •  Tư vấn hiệu lực pháp lý của di chúc;
 •  Tư vấn về thủ tục Công bố di chúc;
 •  Tư vấn giải thích nội dung bản di chúc.

3. Tư vấn thừa kế theo quy định của pháp luật:

 •  Tư vấn những trường hợp thừa kế theo pháp luật;
 •  Tư vấn về việc xác định người thừa kế theo pháp luật;
 •  Tư vấn về vấn đề thừa kế thế vị (nếu có);
 •  Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa các hàng thừa kế
 •  Tư vấn về vấn đề thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang ly hôn, đã kết hôn với người khác.

4. Tư vấn biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan tới di chúc, di sản.

 •  Tư vấn những quy định pháp luật về một số biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan tới di sản;
 •  Tư vấn về thủ tục khởi kiện đòi quyền, lợi ích hợp pháp liên quan tới di sản;
 •  Đại diện thân chủ tham gia các thủ tục tố tụng, làm việc với những bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vụ kiện để bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của quý khách hàng.

 Để sử dụng dịch vụ tư vấn thừa kế của Oceanlaw, quý khách vui lòng liên hệ qua hotline của chúng tôi.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181