Các thủ tục phải làm khi chuyển quyền sử dụng đất

0

Chuyển quyền sử dụng đất là vấn đề pháp lý liên quan tới giao dịch nhà đất, chính vì thế khi làm thủ tục hay giấy tờ liên quan tới chuyển quyền sử dụng đất thì bạn cần tuân thủ chặt chẽ những quy định của pháp luật.

1. Các bước thực hiện chuyển quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục được thực hiện dựa theo quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2015/NĐ-CP, cụ thể:
Bước 1: Nộp hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hay tại Ủy ban nhân dân cấp xã để chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (trường hợp là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn).
Bước 2: Tại văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện những thủ tục và trách nhiệm căn cứ theo khoản 2 Điều 79 Nghị định 43/2013/NĐ-CP.
Cụ thể:

  • Gửi thông tin địa chính tới cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
  • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp căn cứ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Trường hợp cần phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
  • Chỉnh lý, cập nhật những biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hay gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị khi chuyển quyền sử dụng đất

Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất gồm: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  • Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trong trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được chọn lựa hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hay chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.
  • Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình thì tất cả các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên của hộ gia đình đều phải ký vào văn bản chuyển nhượng.

Ngoài việc đã có giấy tờ đầy đủ thì đất phải không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị đưa ra kê biên để bảo đảm thi hành án và đang trong thời hạn sử dụng đất thì mới được phép chuyển nhượng cho người khác.

3. Về lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất

Theo quy định trong khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/06/2011 về lệ phí trước bạ và Điều 6 Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, tỷ lệ phần trăm (%) thì lệ phí trước bạ nhà, đất là 0,5%. Giá đất tính phí trước bạ căn cứ vào bảng giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành.

Hãy gọi tới Hotline của luật Oceanlaw để được tư vấn kịp thời và chính xác nhất về chuyển quyền sử dụng đất.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181