Các loại thuế phí khi chuyển quyền sử dụng đất – Luật Oceanlaw

0

Các loại thuế phí khi chuyển quyền sử dụng đất là vấn đề mà hai bên cần biết khi thực hiện các mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ của mình. Liên hệ tới Oceanlaw để biết thêm thông tin chi tiết
Theo Thông tư số 113/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hai phương pháp để tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, mua bán nhà đĐiểm neoất. Khi thực hiện việc sang tên sổ đỏ, các bên phải nộp Thuế thu nhập cá nhân, Lệ phí trước bạ nhà đất, lệ phí địa chính. Nếu các bên không có thoả thuận về người nộp thuế thì mỗi bên sẽ nộp thuế theo quy định dưới đây:

Tư vấn các loại thuế phí khi chuyển quyền sử dụng đất

Đối với thuế thu nhập cá nhân như sau :

Luật thuế năm 2014 đã sửa đổi, bổ sung điều 14 về thuế thu nhập khi chuyển nhượng nhà đất (bất động sản) như sau :

  • Thu nhập phải chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản và được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản từng lần;
  • Chính phủ quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.
  • Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Và khoản 2 Điều 23 cũng được sửa đổi, bổ sung theo đó: Thuế suất thuế Thu Nhập Cá Nhân từ chuyển nhượng bất động sản là 2% giá chuyển nhượng từng lần.
Theo đó, thì ta có thể tính được tiền nộp thuế Thu Nhập Cá Nhân  =  Giá trị chuyển nhượng  x  2%
Trường hợp được miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân được miễn thuế trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau:
Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhận hiện chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một căn nhà, hay thửa đất ở (có thể là nhà ở hoặc công trình xây dựng);
Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;
Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Lệ phí trước bạ :

Lệ phí trước bạ thì : Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định của pháp luật phải nộp lệ phí trước bạ khi muốn tiến hành đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan có thẩm quyền. (Dựa theo  quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/06/2011 về lệ phí trước bạ và Điều 6 Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ).
Cách thức tính lệ phí trước bạ như sau :  ( giá tính lệ phí trước bạ ) x ( Lệ Phí );
Trong đó: Lệ phí đối với nhà, đất chuyển nhượng: 0.5%
Thông thường, bên chuyển nhượng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân, bên nhân chuyển nhượng chịu lệ phí trước bạ trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Mọi thắc mắc về Thuế phí khi chuyển nhượng nhà đất liên hệ đến Oceanlaw chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ khách hàng tốt nhất, trong thẩm quyền quy đinh, đại diện khách hàng công chứng giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181